Denizli ili içerisinde yürütülmekte olan yüzey araştırmaları konusunda, 1,2 ila 9 milyon sene önce yaşamış oldukları konusunda tahminler bulunan, arasında mamut ile birlikte gergedanın da yer aldığı tam sekiz tane değişik hayvan türüne ait fosil bulunmuş durumda.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesinde yer alan Antropoloji Bölümündeki Doktor Öğretim Üyesi görevinde bulunan Ahmet İhsan Aytek başkanlığıyla yürütülen, Ege Üniversitesi ve Pamukkale üniversitesinin yanı sıra Paris Doğa Tarihi Müzesi içerisinden paleoantropolog ve ayrıca paleontologlarla jeologların da içinde yer aldığı akademisyenlerden oluşan ekip, Denizli ilinde başlatmış oldukları yüzey araştırmalarını devam ettiriyor.

Değişik bölgeler üzerinde süren bu araştırmalar içerisinde, 1,2 ila 9 milyon sene önce yaşamış oldukları konusunda tahminler bulunan sekiz tane değişik hayvan fosili tespit edilmiş bir durumda. Miyosen dönem şeklinde 9 ila 7 milyon sene öncesine kadar tarihlendirilmiş olan döneme ait 3 tane değişik boynuzlugille birlikte bir tane de zürafa fosili bulunmuş durumdayken, pleyistosen dönem şeklinde 1,2 milyon senelik önceki bir zamana tarihlendirilmiş olan at ile birlikte geyik, gergedan ve ayrıca bir de mamut fosili bulunmuş oldu.

Bilim adamları söz konusu bu fosillerin, Denizli ili içerisinde 2002 senesinde bulunduğu açıklanan Anadolu’nun en eski insanıyla aynı döneme tarihlenmiş olmasının insanların söz konusu bu hayvanlarla etkileşimi yönünden çok önemli olduğuna da dikkati çekmiş durumda.