Denizli ilinin Merkezefendi Belediyesi, evlerle birlikte işyerlerinden toplamış olduğu bitkisel durumdaki atık yağları geri dönüşüme kazandırmakta. Bunun kapsamında Merkezefendi’de toplam olarak 38 tonluk bir atık yağ geri dönüşüme kazandırıp çevre kirliliğini önlemiş oldu.

Çevre kirliliğini önleyebilme noktasında çalışmalarını devam ettiren ve bu konuyla ilgili çok büyük bir hassasiyet göstermekte olan Merkezefendi Belediyesi, evlerle birlikte işyerlerinden bitkisel atık yağları toplamakta ve geri dönüşüme kazandırmakta. Atık durumdaki yağların geri dönüşümü çalışmaları kapsamında 2017 ila 2018 seneleri içerisinde 38 tonluk atık yağ toplandığı açıklandı. Çevre Koruma ile Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılmış olan açıklama içerisinde, 1 litrelik bitkisel atık yağ, 1 milyon litrelik yani tam 4 tane olimpik havuzu doldurabilecek kadar temiz durumdaki suyu kirletebilmekte. Atık durumdaki yağlar, su ile kanalizasyona döküldüğünde suyun yüzeyini kaplar, suyun sistemine de zarar verir, havadan suya geçen oksijen transferini önler, zaman ile suda bozulup suda yer alan oksijenin tükenmesini hızlandırmaktadır. Atık durumdaki yağlar, atık su kanal borularına yapışıp boru kesitinin daralmasıyla birlikte tıkanmasına da sebep olur” ifadelerine yer verildi.

Açıklama içerisinde Kullanılmış durumdaki bitkisel yağlar atık sudaki kirliliğinin %25’lik kısmını oluşturmakta olduğu da vurgulanıp; ”Bitkisel durumdaki atık yağlar aslında ekotoksik bir özelliğe sahip durumdadır. Deniz ile birlikte akarsuya ve de göle ulaşmış olan atık yağlar; kuşların yanı sıra balıklara ve başka canlılara da zarar vermektedir. Geri dönüşümle birlikte tekrardan kazanım işlemi sayesinde bitkisel atık yağlar, biyoyakıta dönüşebilmekte. Yakıt şeklinde kullanılmakta olan biyodizel, petrol bazlı kaynaklara oranla %45 oranında daha az bir sera gazı salınımı yapmakta. Kullanılmış haldeki kızartmalık yağlar, öteki atıklardan ayrı bir şekilde temiz ve de ağzı kapaklı bir kap içerisinde biriktirilmesi gereklidir. Kullanılmış durumdaki kızartmalık yağlar, çevrenin korunması maksadıyla kanalizasyon ile birlikte, toprağa, denize veyahut benzeri alıcı ortamlara hiç bir şekilde dökülmemelidir. Bu yağları ise belediyemizin atık yağ toplama birimlerine teslim etmeye özen göstermelisiniz” şeklindeki ifadeleri kullanıldı.