Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2018 senesinin Kasım ayına ait Konut Satış İstatistikleri resmi bir şekilde paylaşıldı. Buna bakılır ise Denizli ili içerisinde geçmiş olduğumuz Kasım ayında tam 919 tane konut satışı gerçekleştirildi.

Denizli ili içerisinde konutların satışları 2018 senesinin Kasım ayındayken bir önceki senenin aynı ayına bakıldığında %44,6 oranında bir azalma göstererek 919 tane oldu. Bu yapılmış olan satışların 386 tanesi ilk satış, 533 tanesi ise 2. el satış şeklinde gerçekleşti. Kent içerisinde ipotekli konutların satışları daha önceki senenin aynı ayına bakıldığında %87,2 oranında bir azalma gösterip 76 tane oldu. 76 tane ipotekli satışın 39 tanesi ilk satış, 37 tanesi ise 2. el satış şeklinde gerçekleşti. Aynı dönem içerisinde Türkiye’nin tamamında ise 5.324 tane konut ipotekli satış sonrasında el değiştirmiş oldu. Türkiye’nin tamamında toplamdaki konut satışları içerisinde ipotekli satışın payı %5,9 olur iken bu oransa Denizli iliyle ilgili olarak %8,3 şeklinde gerçekleşti.

Denizli ili içerisinde öteki konut satışları daha önceki senenin aynı ayına bakıldığında ise %20,9 oranında bir azalış gösterip 843 tane oldu. Bu bahsi geçen satışların 347 tanesi ilk satış, 496 tanesi ise 2. el satış şeklinde gerçekleşmiş oldu.